Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Marit Skaar Skogesal


 

 


Marit Skaar Skogesal  
Navn: Marit Skaar Skogesal
Tittel: Sokneprest
Adresse
Tlf 32989242
Mobil
E-post skogesal@drammen.kirken.no
   

Oppgaver

 

Deltar i følgende grupper:

Råd utvalg Rolle
Orgelkomite
Tangen menighetsråd sokneprest