Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Tonie Steffensen


 

 


Tonie Steffensen  
Navn: Tonie Steffensen
Tittel: Diakon Strømsø og Tangen menigheter, i permisjon frem t.o.m. 31.12.2020. Bykirken Strømsø.
Adresse
Tlf 32 89244
Mobil
E-post steffensen@drammen.kirken.no
   

Oppgaver