Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Allehelgensgudstjeneste i Tangen kirke 4. november 2018

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Musikk, lystenning, minnemarkering.

Tangen kirke søndag 4. november kl. 11.00.
Velkommen til Allehelgensgudstjeneste med minnemarkering.
Vi ønsker å legge vekt på stillhet, ettertanke og musikk.
Allehelgensgudstjenesten gir mulighet til å minnes de som er gått bort og bringe håp gjennom tro. I gudstjenesten vil vi tenne lys og navnene på de som er gått bort det siste året vil bli lest opp. Personen som stod oppført som nærmeste pårørende under begravelsen/bisettelsen (kontakt med begravelsesbyrået) har fått invitasjon i posten. Det er opp til den personen å informere resten av familien.
Solist: Anne Stine Dahl, cello.