Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Innsettelse av den nye kapellanen!

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Søndag 9. september blir en festdag i Tangen kirke – Ola Bakken Erichsen innsettes som kapellan!

Ola er 33 år og kommer fra stillingen som prest i Hønefoss og Ringerike prosti. Han har bakgrunn blant annet fra KFUK-KFUM og har vokst opp i Hokksund. Ola kommer til å bosette seg på Hedensrud – kort og grei vei til både kirka, menighetskontoret og sentrum. Ola ble ordinert av biskop Laila Riksaasen Dahl i 2014. Han etterfølger Karoline Faber som nå er sokneprest i Strømsø menighet.
Innsettelsen skjer i gudstjenesten kl. 11.00. Prost Kjell Ivar Berger deltar sammen med sokneprest Marit Skaar Skogesal og menighetsrådsleder Ingun Storli Nielsen. To barn skal døpes. Etterpå inviteres det til kirkekaffe med anledning til å hilse mer på Ola.
Vi gleder oss til å bli kjent med han!