Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

K2 - Etter skoletid for 8. klasse

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Annenhver tirsdag klokka 14-17 i Strømsø menighetshus

8. klassinger inviteres til suppe, lekserom, spill og lek, film og henging med venner på K2 i Knoffs gate 2! Av og til har vi også annet program, for eksempel bowling, jente - og guttegrupper, konkurranser og liknende.
Oppstart tirsdag 28. august. Påmelding til kr424@kirken.no