Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Vi har lyst å starte barnekor for 1. klasse og oppover!

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Blir vi mange nok, så starter vi opp.

Har du barn som er glad i sang og musikk, men som er blitt for store for Småbarnssangen? Hvis det er interesse for det, starter vi opp med kor fra 1. klasse og oppover. Vi møtes i Tangen kirke (tilbygget) annenhver torsdag, oppstart 31. august. Vi har felles pølsemiddag (gratis) med Småbarnssangen fra klokka 17-17.30, og så deler vi gruppa slik at skolebarna får en egen korøvelse fra klokka 17.30- cirka 18.10. Koret vil koste 50,- for hele semesteret, men vi er avhengig av at 8-10 barn melder seg. Få med venner og naboer! Påmelding til k.reknes@drammen.kirken.no. Spørsmål? Ring Kjersti 415 70 296.