Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Påskens gudstjenester i Tangen menighet

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Vær obs på at noen gudstjenesten er andre steder enn i Tangen kirke.

Torsdag 13.04. 2017 i Tangen kirke.
Skjærtorsdag, kl. 18.00.
Bordet er dekket og vi feirer påskemåltid inspirert av jødisk tradisjon.
Nattverd og måltidsfellesskap. Sang av Tonje Marie Transeth.
Johannes Thoresen Elgvin og Gróa Hreinsdóttir.

Fredag 14.04. 2017 i Strømsø kirke
Langfredag, kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste med lesning av Jesu lidelseshistorie.
Johannes Thoresen Elgvin og Svein Anders Aasen.

Søndag 16.04. 2017 i Tangen kirke
Påskedagen, kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste med nattverd. Sang av Skaiste Arvan.
Johannes Thoresen Elgvin og Gróa Hreinsdóttir.

Mandag 17.04.2017, 2. påskedag, Åskollen bo- og servicesenter kl. 12.00
Gudstjeneste med nattverd.
Marit S Skogesal og Gróa Hreinsdóttir.