Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Tangen kirke - en vandring

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Vi har lagd ny informasjonsfolder om kirka vår!

Folderen, Tangen kirke - en vandring, gir deg små smakebiter av kirkas spennende historie og sammenheng. Både kirkebygning og kirkerom er bilderike og talende - vi oppfordrer til kirkeromsbesøk - også utenfor gudstjenestene!

Fra 16. februar 2017 kommer Tangen kirke til å være åpen hver torsdag kveld kl. 18 - 20. Da kan du komme for å studere glassmalerier og altertavle i fred og ro - eller hva med murmaleriene i våpenhuset?

Eller du kan bare komme til kirka for å sitte i stillhet, be eller tenne lys. Det velger du selv.

Tangen kirke - en vandring (PDF)

Det vil også bli lagt ut noen foldere i kirka.

Vil du lese mer om kirka? Se eget punkt om Tangen kirke i venstre meny.