Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Kurs i kransbinding 2. november

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Ble med på kurs i Konnerud kirke.

Kurs i kransbinding –
«Blomster i sorgen»

Konnerud kirke onsdag 2.nov. kl. 18-20
I tillegg til kurs og kransbinding blir det apell ved sokneprest Knut Ole Hol, sang og musikk og enkel bevertning.
Kurset er åpent for alle og det koster 250; for materialene som brukes til kransen man binder.
Påmelding innen fredag 21.oktober til diakon Beate Schmidt: schmidt@drammen.kirken.no eller til kirkekontoret tlf. 32 98 91 00. Skyss ved behov.
Arr: Den Norske kirke i Drammen
www.drammen.kirken.no