Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Pilegrimsvandring 21. august 2016

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Bli med på vandring fra Skoger til Fjell gjennom flotte skogsterreng.

Den årlige pilegrimsvandringen fra Skoger gamle kirke gjennom marka via Mæren forbi Skolterudsletta og ned til Fjell kirke. Buss settes opp fra Strømsø kirke kl. 10.00, via Tangen kirke kl. 10.20 og Fjell kirke kl. 10.30. 
Enkel pilegrimsgudstjeneste i Skoger gamle kirke kl. 11.00. Marsjen avsluttes med suppe i Fjell kirke ca. kl. 15.00. 
Pris inkl. buss kr. 100,- 
Samarbeid mellom Skoger, Strømsø, Tangen og Fjell menigheter.