Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Temakveld i Tangen 13. april kl. 19.00

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

3 tirsdager, 10/2, 24/2 og 13/4. Et variert program.

Temakvelder i Tangen kirke våren 2015:

Onsdag 10. februar: Hans Nielsen Hauge gjennom tro og arbeid. Seniorprest i Holmen menighet og Asker prosti gir oss et inspirerende portrett om denne lekpredikanten og industrigründeren.

Onsdag 24. februar: Sangkveld

Onsdag 13. april: Skriv din egen livshistorie. Livshistorieformidler Kjersti Reffhaug Eie vil gjennom et foredrag og ved presentasjon av kursene hun holder, vise hvordan man kan ta tak i sin egen livshistorie. Hun vil også gi tips til selve skrivingen.

Alle kveldene starter kl. 19.00. Enkel servering. Pris: kr. 30,-.