Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Bli med på KlubbB 6. november!

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Alle 3.-7. klassinger inviteres til klubbkveld i Tangen kirke kl. 18.00-20.00

KlubbB er et tilbud der barna selv bestemmer hva de vil holde på med av spill, lek og aktiviteter. Av og til kan det dukke opp rebusaktiviteter eller hobbyaktiviteter som de voksne finner på. Det koster 30,- å være med på en klubbkveld, og det inkluderer mat. Husk også at neste klubbkveld blir 4. desember.

Ta med en venn og kom!

Påmelding til reidar.madsen@bfk.no pga. maten.