Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Pilegrimsvadring fra Skoger gamle kirke

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Erstatter gudstjenesten i Tangen kirke

23. august er det ikke gudstjeneste i Tangen kirke. Pilgrimsvandring fra Skoger gamle kirke til Fjell kirke sammen med Fjell og Strømsø menigheter. Turen går gjennom skogen over Mæren og Skolterudsletta (ved Hellashytta) og ender ved Fjell kirke.

Det blir satt opp ekstra buss. Oppmøte på busstopp nedenfor Tangen kirke (mot byen) kl. 10.20. Buss m.m. koster 100 kr. per pers.