Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen
 

Besøkstjeneste

Tips en venn Info Skriv ut 


Ønsker du å gå på besøk? - eller ønsker du å få besøk?

Kontakt diakon Tonie Steffensen tlf. 32 98 92 44.

Sist oppdatert: 11.11.2010
Skrevet av: Bent A. Møller