Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen
 

Kirke-barnehage/skole samarbeid

Tips en venn Info Skriv ut 


Tangen kirke har samarbeid med Åskollen og Brandengen skole.

Prestene er på besøk på skolen og skolene er i kirken både på omvisning, julevandring og gudstjenester.

Barnehagene i soknet får invitasjon til barnehage gudstjeneste til jul og påske.

Baltazar barnehage, Tangen menighets egen barnehage, har et særskilt samarbeid med kirken. De største barna møter jevnlig presten i kirken eller andre steder og får høre fortellinger eller jobbe selv på biblioteket i Tangen kirke eller i kirkerommet.

Sist oppdatert: 14.02.2016
Skrevet av: Bent A. Møller