Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Bryllup

I giftetanker?
Tangen kirke er et fint sted å gjøre alvor av planene!
Kirkerommet er flott for både store og små bryllup. Det er monumentalt med høyt undertaket og lang midtgang – men det kan også legges fint til rette for en tett og nær seremoni oppe ved alteret med bare de nærmeste til stede.

Eller kanskje et overraskelse bryllup i forbindelse med at familien er samlet til barnedåp?

Til selve vigselsseremonien er det mange valgmuligheter innenfor Den norske kirkes ordninger slik at den kan tilpasses det enkelte brudepar: Brudemarsjer, salmer og eventuelt solistinnslag tenker mange på, men det er også valgmuligheter for løfteavleggelse, inngangsprosesjon og tekstlesninger. Se mer om dette på Den norske kirkes informasjon om bryllup.

Interiør Tangen kirke

(foto: Tove Frøvoll Thoresen)

Fastsettelse av dato gjøres via menighetskontoret. Spørsmål om vigselsordningen tas opp med presten. 

Inngå ekteskap er en offentlig handling. Folkeregisteret må derfor også kontaktes i god tid før vielsen. Det er Folkeregisteret som undersøker om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Alle som er medlem av Den norske kirke har rett til kirkelig tjeneste i den kirken de er tilhørende. Det betyr at vigsel i egen kirke inngår som en del av medlemskapet der man er bosatt. I Drammen er dette utvidet til å gjelde alle kirkene i hele kommunen. De som bor andre steder må betale en fastsatt avgift.