Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Konfirmasjon

En viktig tid - et viktig valg!

Påmelding: https://minkirkeside.no/Drammen Det er ikke for sent å melde seg på! Men gjør det så fort som mulig.

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje få nye venner!
Temaer vi skal utforske sammen: Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet til? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Mote og mobbing. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvordan kan jeg bety noe for andre? Hvem er Jesus?
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, deg selv og om andre mennesker.

Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonshandlingen er en forbønnshandling

hvor vi ber Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.
Undervisning, aktiviteter og leir
Konfirmantforberedelsene går fra november når konfirmanten går i 9. klasse, til september der du begynner i 10.
Konfirmantene fra Tangen og Strømsø møtes til felles undervisning på Strømsø menighetshus cirka en gang i, måneden. En gang i måneden er det også aktiviteter i regi av ungdomsprosjektet 7,7 (KFUK-KFUM) på Strømsø. Der kan du velge mellom TenSing, SportY, Friluft eller Global. Hver enkelt konfirmant er medhjelper ved to gudstjenester i Tangen kirke.
Sommeren før konfirmasjonen reiser vi en uke på sommerleir. Vi ønsker å gi deg gode opplevelser sammen med venner og ledere.
Jeg er ikke døpt - kan jeg konfirmeres?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Bare gi beskjed om det ved påmelding og levèr fødselsattest til konfirmantpresten. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt. Dåp er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.
Jeg har spesielle behov
Konfirmasjon er for alle, uansett funksjonsnivå. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere.

Vil du vite mer? Se Den norske kirkes informasjon om konfirmasjon.

Du kan også ta kontakt med konfirmantpresten direkte. Bruk Tangens epostadresse: tangen@drammen.kirken.no. Vi ringer deg eller avtaler tid for en prat om konfirmantopplegget.

 

Konfirmasjonsdatoer i Tangen kirke: 2016 2017 2018 2019 2020

 tangen konfirmanter weekend II