Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: tangen@drammen.kirken.no


Du er her: Tangen

Dåp

Gratulerer med barnet! Et barn er livets største under!
 

Vi ønsker deg velkommen til å døpe barnet i Tangen kirke. Dåpen finner sted i gudstjenesten søndag kl. 11.00. Det er stort sett mulighet til dåp hver søndag i kirkeåret.

Å bære et barn til dåp

 døpefont Tangen kirke

Hvordan melde barnet til dåp i Tangen kirke?

Hvis du har spørsmål om når og hvordan du kan få til dåp kan du ringe oss på prestekontoret eller sende epost. Ekspedisjonstiden ved prestekontoret er tirsdag – torsdag kl. 09.00 – 13.00, tlf 32989240. Utenom denne tida kan kirkekontoret i Drammen kontaktes på tlf. 32989100. 

Uansett kan du gå inn på min kirkeside.no og melde opp ditt barn til dåp på den søndagen du ønsker. Da får vi alle opplysninger vi trenger. Elektronisk påmelding til dåp gjøres her. Hvis du synes det er vanskelig eller heller har lyst til å snakke med et menneske kommer du innom menighetskontoret i Knoffs gate 2 i kontortiden og skriver en dåpsmelding på papir.

 
Dette må være i orden før du kan melde en dåp:
  • Barnet navn – fødselsdato og dåpsdato.
Navnet må være godkjent av Folkeregisteret før barnet døpes.

Fødselsattesten som du får fra Folkeregisteret tar du med til oss ved melding av dåp. For å få fødselsattesen fra Folkeregisteret, med du sende navnvalgsskjema til Folkeregisteret.

  • Du kan ha mellom 2 og 6 faddere.
En fadder skal være over 15 år og tilhøre Den norske kirke, eller andre kristne som anerkjenner dåpen. Minimum 2 faddere må være tilstede ved dåpen. Ofte kan det være vanskelig å bestemme seg for faddere. Det er kanskje mange du kan tenke deg til denne viktige oppgaven. Og mange har lyst. Kirkens syn er at faddere skal være vitner til dåpshandlingen. Samtidig påtar de seg et medansvar for å gi barnet en kristen oppdragelse. I dette ligger det også at fadderne lover å be for barnet. Fadderne skal sammen med foreldre og menighet hjelpe barnet til å leve og vokse opp i em kristen tro. Det er en stor og viktig oppgave en fadder får.
 

Presten som skal døpe barnet har en samtale med familien for å hilse på den nye verdensborgeren og forberede dåpen. Samtalen kan foregå enten i hjemmet, eller her på kontoret. Presten tar kontakt for å avtale tid.

Dåp av større barn og voksne

Det er en del mennesker som av ulike grunner ikke blir døpt som barn. I den første kristne kirken fantes det mest voksendåp. Det er aldri for sent til å bli døpt hvis en ønsker det. Vi døper med jevne mellomrom både store barn, ungdommer og voksne.

Hvis du er usikker på om du skal døpe ditt barn eller lurer på om du vil bli døpt selv, kan du ta kontakt med prestene. Vi drøfter gjerne dette med deg og kan tilby trosopplæring og innføring i den kristne tro også for voksne. Dåpen er forutsetningen for medlemskapet i kirken.

På samme måte som det går an å bli døpt som voksen, kan man også bli konfirmert som voksen.

Foto: Oslo bispedømme