Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Dåp

Dåp er en feiring av livet!
 

Vi ønsker deg velkommen til å dåp i Tangen kirke. Dåpen finner sted i gudstjenesten søndager kl. 11.00. Det er stort sett mulighet til dåp hver søndag i kirkeåret.

Å bære et barn til dåp - en liten film om dåp

Velkommen til dåp

 døpefont Tangen kirke

Hvordan melde til dåp i Tangen kirke?

Dåp av større barn og voksne

Behov for å låne dåpskjole? Vi har en vakker dåpskjole til utlån.

Lokale til fest etterpå? Menighetsalen eller peisestua kan leies.