Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Trosopplæring

Størst av alt - logo

GUD GIR - VI DELER

Trosopplæring for barn og unge

Tangen menighet tilbyr trosopplæring for barn og unge fra 0 - 18.

Møtepunktet for alle er gudstjenesten søndag kl. 11.00. 

Vi har også samarbeid med skoler og barnehager i Tangen sokn.

I Tangen kirke fins det et eget bibliotek og Gudsrikeleikenrom som barn og unge kan bruke for å erfare mer om tro og bibelfortellinger. Biblioteket er åpent når det er Åpen barnehage, når det er søndagsskole eller ved behov. Det går også an å låne bøker med seg hjem.

Les mer om tiltak for:

Barn 0 - 6 år

Barn 7 - 13 år

Ungdom 14 - 18 år

Flere menigheter i byen samarbeider om trosopplæringstiltak,
se Barn og unge i kirken - Drammen sør på facebook.

 fb logo