Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Diakoni

Tangen menighet har et omfattende diakonalt tilbud for godt voksne.

Seniortrim

Fredagsklubb for menn

Seniordans

Besøkstjeneste Ønsker du å gå på besøk? - Eller ønsker du å få besøk?

Se også kategorien Mest for voksne - også egnet for seniorer!

Tilgjengelighet til kirken - greit å kjenne til!

Sorgarbeid

 

(foto: kirken.no)