Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Les Tangen Menighetsblad

AvisbudOmbæring av menighetsblad

Tangen menighetsblad kommer ut 4 ganger i året. Vinter/påske, vår/sommer, høst og advent. Vi har mange roder fordelt på Tangen og Åskollen, Kniveåsen og Eikhaugen. Ombærerne har sine faste roder, og bladene kjøres hjem til hver enkelt. Vi har alltid behov for flere ombærere, spesielt på Rundtom og Kniveåsen.

 

Utkjøring av bladUtkjøring av menighetsblad

Menighetsbladet leveres hjemme hos ombærerne. Vi har i alt 32 roder fordelt på Tangen og Åskollen. Bladene blir kjørt ut 4 ganger i året. Vi trenger reserver til utkjøring.

Kontakt Siv Nordmark tlf. 32 98 92 48.

 

 Her kan du lese Tangen menighetsblad i PDF-format.

nr. 4 - 2014

nr 1 - 2015

nr 2 - 2015

nr. 3 - 2015

nr. 4 - 2015

nr.1 - 2016

nr. 2 - 2016

nr. 3 - 2016

nr. 4 - 2016

nr. 1 - 2017

nr. 2 - 2017

nr. 3 - 2017

nr. 4 - 2017

nr. 1 - 2018

nr. 2 - 2018

nr. 3 - 2018

nr. 4 - 2018

nr. 1 - 2019

Les også gjerne Prestens hjørne - tekster publisert i Tangen menighetblad i 2010 og 2011.