Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Givertjeneste

Skattefradrag for gaver
En gave til Den norske kirke kan gi redusert skatt! Gaver til Tangen menighet gir rett til skattefradrag. Gir du minst 500 kroner i gaver til Tangen menighet i løpet av et inntektsår kan du trekke dette av på skatten.
Maksimalt fradragsbeløp er 30.000 (gjelder inntektsåret 2017). Beløpet gjelder sammenlagt verdi av alle gaver gitt til frivillige organisasjoner som er godkjent for dette. Se skatteetatenes egne sider om regler for skattefradrag til frivillige organisasjoner.

Vi trenger ditt personnummer
Hva må du gjøre som giver? For å få skattefradraget må vi ha ditt personnummer (alle 11 siffer).
Ta kontakt med Drammen kirkelige fellesråd, eller Tangen menighetskontor direkte.
Vi vil ved årsslutt sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene, og fradraget vil komme inn som egen post i skattemeldingen punkt 3.3.7. 

Vi har fått Vipps!

Nå kan du støtte søndagens offermål eller menighetens eget arbeid ved å vippse til Tangen menighet 126380! Skriv på hva du ønsker å støtte.

Utfordring!

Gudstjenester, drift av kirkene og en del lønnsmidler for de fleste ansatte dekkes for en stor del av det offentlige- på samme måte som andre trossamfunn også tildeles midler. Men disse midlene dekker ikke alle stillinger og alle oppgaver som ligger til menigheten vår. 

Menighetsarbeider
Gjennom innsamling og givertjeneste dekker menigheten selv del av stillingen menighetsarbeideren som har spesielle oppgaver knyttet til oppfølging av frivillige . Slik er situasjonen. Hjelper DU til? Du kan melde deg som fast giver eller gi enkeltbidrag til konto 2310.42.52044, merk med gave.

Bruk vedlagte skjema til påmelding til givertjenesten, eller send en e-post til tangen@drammen.kirken.no

Andre øremerkede giverformål i Tangen menighet:

Du kan også gi penger til skoleprosjektet i Bangladesh.