Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: tangen@drammen.kirken.no


Du er her: Tangen

Givertjeneste

Vi har fått Vipps!

Nå kan du støtte søndagens offermål eller menighetens eget arbeid ved å vippse til Tangen menighet 126380!

 

Utfordring!

 

Gudstjenester, drift av kirkene og en del lønnsmidler for de fleste ansatte dekkes for en stor del av det offentlige - på samme måte som andre trossamfunn også tildeles midler. Men disse midlene dekker ikke alle stillinger og alle oppgaver som ligger til menigheten vår.

 

Menighetsarbeider

Gjennom innsamling og givertjeneste dekker menigheten selv del av stillingen menighetsarbeideren som har spesielle oppgaver knyttet til oppfølging av frivillige . Slik er situasjonen. Hjelper DU til? Du kan melde deg som fast giver eller gi enkeltbidrag til konto 2200.15.12798, merk med gave.

Bruk vedlagte skjema til påmelding til givertjenesten, eller send en e-post til tangen@drammen.kirken.no

Andre øremerkede giverformål i Tangen menighet:

Du kan også gi penger til skoleprosjektet i Bangladesh.

Gaver til Tangen menighet kan gi fratrekk på inntekt: Oppgi personnummeret ditt på den første innbetalingen.