Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Altertavla, Jesus i Getsemane

Jesus i Getsemane, altertavlemotivet 

Altertavla i Tangen kirke viser Jesus i Getsemane. En engel rekker fram vinbegeret til Jesus, begeret er omgitt av en tornekrans, det viser fram til det som skal komme. I skyggen sitter disiplene og sover. I det fjerne ser vi lyset fra soldatene som er på vei for å ta Jesus til fange.

Altertavla er malt av Johan Fredrik Eckersberg.

«Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»

Disiplene sover, detalj altertavla Jesus Getsemane

Vil du vite mer om det som skjedde den påsken?

Les om Jesus i Getsemane i Markusevangeliet (Mark.14,32 - ), gjerne i sammenheng med historien både før og etter!

Evangeliet etter Matteus forteller også om Jesus i Getsemane (Matt. 16,36 - )

Bibelen.no

Altertavla betraktes best i selve kirkerommet!