Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Mest for voksne

Mange av menighetenes aktiviteter passer godt for voksne. Ut fra interesser og livsfaser, ta en titt også på de andre alderskategorienes "mest for" og kalenderen i høyre spalte.

  • GospelSøstre øver mandager kl 20.00. Kontakt organist Groa Hreinsdottir.
  • Kulturkvelder i kapellet, Tangen kirkegård, omtrent to ganger i semesteret. Se FB, kalender og nyheter.
  • Konserter - både menighetens egne arrangementer og andre. Se Kalender og Nyheter (høyre spalte).
  • Gudstjenestene, hovedsamlingene i menigheten, hver søndag kl 11.00 i Tangen kirke, samt de andre høytidsdagene. Noen få unntak - se kalenderen i høyre spalte.

  • Andre arrangementer som også er godt egnet for voksne - og de fleste andre aldersgrupper:

Kirkebakkefesten i mai, se kalender

Julemarkedet i november, se kalender

Noe du savner? Ta kontakt med menighetskontoret - kanskje du blir initiativtaker og medarbeider i noe nytt?

Tangen kirkegård

Kulturvandring på Tangen kirkegård 2015