Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

7,7

Ungdomsprosjektet 7.7 er et samarbeid mellom menighetene Tangen, Strømsø, Strømsgodset, Fjell og KFUK-KFUM Buskerud. Et møtested for ungdommer der det er godt å være, der man kan oppleve å tørre noe man ikke har turt før og der man kan være del av et kristent fellesskap. 

7,7 på fb

Navnet 7,7 tar utgangspunkt i bibelverset  i Matt. 7,7:  Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

Det startet opp i 2015 med aktiviteter for konfirmanter, en samling i måneden, der konfirmantene kan velge mellom Ten Sing, Global og SportY-aktiviteter. 7,7 er nå utvidet til å også være et tilbud for dem som er ferdige med konfirmasjonstida - og er åpent for andre ungdommer i Drammen, 7,7 har også "hengekvelder" med spill og pizza.

fb logo