Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Vil du være frivillig?

Frivillighet er sosialt og hyggelig - og helt nødvendig for å være en levende og aktiv kirke!

Aktuelle frivillighetsområder i Tangen:

Eller er det noe annet du har lyst til å bidra med?

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret - eller en av de andre frivillige - hvis du har lyst til å være frivillig medhjelper, tlf. 32989240 eller tangen@drammen.kirken.no. Du kan også henvende deg direkte til en av de ansatte eller andre av de frivillige.

Dugnad ved Tangen kirke