Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Tilgjengelighet

Tangen kirke ble oppført i 1854 – den er monumental og flott, men dessverre også fysisk utfordrende ut fra dagens ønske om tilgjengelighet for alle

Det nye kirketilbygget har imidlertid gitt oss en god og trinnfri tilgang til både kirkerommet og menighetssalen. Skal du inn i kirkerommet med rullestol eller barnevogn, anbefales det derfor å gå denne veien.

Tangen kirke 2

Det meste av kirkerommet ligger på samme plan som denne inngangen. Det er plass til rullestol helt foran i skipet, vi har tilgang på løse stoler som kan supplere plassen. For rullestoler som ikke er så store, er det også areal ved sidedørene, litt avhengig av størrelsen på stolen. Det er også litt rom bakerst. Lysgloben står ofte i midtgangen, slik at noen velger å sitte der.
Etter avtale kan det på forhånd settes en ekstra rekke med stoler foran i kirkerommet slik at rullestolen blir en del av denne stolrekka. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med kirkelige handlinger. Melding kan gis til prest eller kirketjener.
Alterpartiet er tre trinn høyere enn skipet. I Tangen deles nattverden enten ved intinksjon (dyppe brødet i vinen) eller ved alterringen. Intinksjon skjer alltid i midtgangen, det er greit tilgjengelig for alle. Som en hjelp for tilgjengeligheten til koret, er det montert en stødig og god håndlist i trappa. Når ikke dette er tilstrekkelig for å kunne komme opp trappa ved nattverd oppe ved alteret, går presten og medliturgen ned trinnene for å dele ut brød og vin til de som har satt seg på første benk.
Når det ved bryllup eller dåp er behov for nær tilgang til alter eller døpefonten, finer vi også løsninger, men det er lurt å ta det opp med presten på forhånd.
Hele kirketilbygget, arbeidskirken, er tilgjengelig for bevegelseshemmede. Første etasje med menighetssalen, kjøkken og toalett, via løfteplattform ved inngangen. Andre etasje med peisestue og smårom har trinnfri inngang rett utenfra. Disse lokalene er også godt egnet å leie til private arrangementer.
Og ellers:
  • Toalett ligger i arbeidskirken, like ved inngangen.
  • Det er reservert parkeringsplasser for bevegelseshemmede utenfor kirken.
  • Kirkerommet har høyttaleranlegg og teleslynge. Det brukes ved alle gudstjener, målet er at det skal fungere bra!
  • Nattverdsbrødet er glutenfritt, vinen er avalkoholisert.
  • De blå salmebøkene har stor skrift.
  • Både konfirmantundervisning og de andre trosopplæringstiltakene tilpasses ulike funksjonsnivåer. Ta kontakt med prest eller trosopplærer.

 

Interiør 3

 

Adkomsten til kirkerom og arbeidskirken. Løfteplattformen er til venstre.