Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Gudstjenester

Hvor og når
Det er gudstjenester i Tangen kirke hver søndag kl 11.00 og helligdag - med noen få unntak. Oversikten over gudstjenester, prekentekster og liturg (prest) skal framkomme i kalenderen i høyre spalte. For tiden har vi problemer med å få publisert gudstjenester, så liste finner du her.

I tillegg til gudstjenestene i kirken er det også andakter på Åskollen bo- og servicesenter og Fjordparken. På Åskollen er det nattverd en gang i måneden.

Liturgi og kirkeåret
Gudstjenestene følger kirkeåret. Informasjon om liturgien (handlingene som utgjør gudstjenesten), tekstene, kirkeårsfargene og de spesielle dagene finnes på Den norske kirke, om troen. Musikken er vesentlig for å bygge opp om gudstjenestens særpreg.

Liturgien varierer litt fra menighet til menighet. Den lokale grunnordningen som Tangen menighetsråd har fastsatt, finner du her.

I Tangen kirke er det vanlig at det er en eller flere medliturger i tillegg til presten. Medliturgene kan lese tekster, lede forbønnen og assistere med andre oppgaver. Konfirmanter og frivillige medarbeidere er medliturger.

Noen av prekenene kan du lese her:
(liste med lenke til prekener)

altertavla Tangen kirke

Alteret og altertavla i Tangen kirke. Fiolett antependium med bilde av pelikanen som mater ungene med sitt eget blod, et symbol for nattverden. Alteret er stedet for nattverden. Den fiolette liturgiske fargen brukes i de delene av kirkeåret som er knyttet til bot og forberedelse, det vil si fastetid og adventstid.(Foto: Tove Frøvoll Thoresen)