Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Kontakt oss

Telefon: 32 98 92 40
E-post: tangen@drammen.kirken.no

Vipps: Tangen menighet 126380

Åpen kveldskirke: Alle torsdager kl. 18 - 20.

Ansatte
Se oversikt over de kirkelige ansatte som har tjenestested i Tangen

Tangen menighet og Den norske kirke
Tangen sokn (=menighet) er en del av Den norske kirke. Tangen hører til Drammen prosti i Tunsberg bispedømme.

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved Tangen menighetsråd og Drammen kirkelige fellesråd. Disse nettsidene vil derfor utfylle Tangens egen informasjon:

Behov for å snakke med noen?

Medlemskap i Den norske kirke
Ønsker du å melde deg ut eller inn? Informasjon og skjemaer ligger på Den norske kirkes portal. Hvis du ikke er døpt, men ønsker å melde deg inn, ta kontakt med en av prestene. Se også informasjon om dåp.

 tangen konfirmanter weekend II

Konfirmantleir - utforske kristen tro og livets store spørsmål