Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Tangen kirkegård og kapell

Hans Tordsens gate 12

Tangen kirkegård med kapell ligger ca. 1 km. sydøst for Tangen kirke, utover langs Drammensfjorden. Gravkapellet står monumentalt midt på gravplassen.

Tangen kirkegård

Tangen kapell

Tangen kirkegård 3