Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Tangen kapell

 Gravkapellet på Tangen kirkegård har stått ubenyttet i mange år, men nå er det en aktiv dugnadsgjenge som med stor frivillig innsats setter det i stand. Det enkle lokalet er lite og intimt - et vakkert og fargerikt glassmaleri er fondmotivet. 

Tangen kapell benyttes av menigheten til ulike kulturarrangementer; kåserier, foredrag og små konserter. Oversikt over Kulturkvelder i kapellet finner du her.

Tangen kirkegård 2

"Gravkapell oppført etter tegning av stadsingeniør Heyerdahl 1876. Ombygget 1932 etter forslag av byarkitekt Alf Bugge. Freskomaleri med motiv kvinnene ved graven, utført Knut Hermod Knutsen. Glassmaleri av Erling Clausen. Kapellet ble restaurert 1981." (Sigrid og Håkon Christie i Norges kirker Buskerud)  

Tangen kapell 2016 2

kulturarrangement kapellet

Kulturarrangement i kapellet