Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Gjenløserens kirke, valgkirke 1814

Gjenløserens kirke var en korskirke i tre, oppført i 1696. Den stod på samme sted om kirken står nå. Den flotte marmordøpefonten og lysekronene som er i eksisterende kirke, er flyttet over fra denne eldre. Prekestolen og rester av altertavla er på Drammens museum.

Valgkirke 1814

Gjenløserens kirke var en av landets valgkirker i forbindelse med gjennomføringen av det første offentlige valget, før landet fikk egen grunnlov i 1814. 200-årsjubileet ble markert i Tangen kirke i forbindelse med en historisk gudstjeneste. Arkivverket la ut mye interessant arkivmateriale og lagde nettutstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet. Menigheten mottok i forbindelsen med markeringen en faksimile med fullmakten til den danske prins og regent Christian Fredrik.  

Gjenløserens kirke, 1696, malt av M. Stoltenberg 1840

Gjenløserens kirke (1696), den første Tangen kirke, malt av Mathias Stoltenberg 1841. (Tilhører Drammens museum)

Litt mer om Tangen kirke og Gjenløserens kirke:

I bokverket Norges kirker, har Sigrid og Håkon Christie fyldig beskrevet og omtalt begge kirkebygningene.