Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Tangen kirke

Kirkebakken 1

Åpen kveldskirke: Tangen kirke er åpen hver torsdag kveld kl. 18 - 20!

Last ned informasjonsfolder (pdf):Tangen kirke - en vandring

Om Tangen kirke (1854)

Altertavla, Jesus i Getsemane

Gjenløserens kirke (1696) og grunnlovsjubileet

Tilgjengelighet

Utleielokaler

Orgelsaken

 Tangen kirke 6