Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Tangen kirke, om bygningen

Tangen kirke 10

Tangen kirke er en langkirke i teglstein, tegnet av arkitekt H. E. Schirmer, oppført i 1854. Altertavla er malt av Johan Fredrik Eckersberg Til 100-årsjubileet ble interiøret endret, det fikk nye farger slik som vi ser det i dag, dette etter plan av Arnstein Arneberg. Våpenhuset fikk ved samme anledning malerier av Kåre Mikkelsen Jonsborg. Glassmaleriene kom i 1928, laget av Aasmund Esval og G.A. Larsen.

 Interiør Tangen kirke

(Foto: Tove Frøvoll Thoresen)

Tangen kirke 2

I 1992 sto tilbygget til kirken ferdig slik at det nå både er et tradisjonelt kirkerom og hensiktsmessig lokaler for andre av menighetens aktiviteter.

Kirkebygningen slik vi ser den nå, erstatter den første Tangen kirke, Gjenløserens kirke.

Litt mer om Tangen kirke: