Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Menighetsrådet 2015 - 2019

Tangen menighetsråd 2015 - 2019:

Ingun Storli Nielsen, leder

Guro Johanne Heggdal, nestleder

Harald Dahl, representant til Drammen kirkelige fellesråd

Alexander Andresen Glestad

Gaute Nielsen

Richard Amara

Jon Høyer

Jorunn Wiik

Marit Skaar Skogesal, sokneprest

Varamedlemmer:

Tove Frøvoll Thoresen, Helle Dahl Brandsrud, Eva Støckert, Bjørn Morken, Jan Helge Wigren, sekretær

Tangen menighetsråd 2015 - 2019

Jan Helge Wigren, Jon Høyer og Bjørn Morken var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Harald Dahl)

Kirkevalg 2015, valgresultat

Årsmeldinger fra Tangen menighet