Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Gravferd

Har du mistet noen?
Mange følelser kommer fram når noen som står oss nær dør. I tillegg kommer de mange praktiske gjøremålene. Mange opplever det vanskelig i sorg og savn å samle tankene og huske alt.
Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale. De kan være begravelse eller bisettelse.
Et begravelsesbyrå kan ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. For mange etterlatte kan det også være fint å gjøre noen av forberedelsene selv. Kirkelige ansatte, både prest og diakon, kan være gode samtalepartnere. For begravelsen har presten en samtale med de pårørende for å forberede seremonien. Hvis du har ønske om at en av Tangens prester skal ha gravferden kan det være lurt å ringe eller nevne det i samtale med byrået.
Det er også mange fine salmer å velge mellom. Har du behov for se litt på salmer, men ikke har salmebok eller vet hva du skal velge, så ta kontakt med menighetskontoret så kan vi hjelpe deg.
Når avdøde var medlem av Den norske kirke og tilhørte Tangen menighet, koster det ikke noe for de etterlatte å ha begravelse eller bisettelse fra Tangen kirke. Alternativt kan et av kapellene eller en av de andre kirkene benyttes, mot betaling av avgift. Drammen kirkelige fellesråd ved daglig leder kirkevergen, er gravferdsmyndighet. Fellesrådet har informasjon om regelverk og alle gravplassene i Drammen på sine nettsider.
Tangen kirkegård er ikke så godt egna for gravlegging av kister, den har derfor begrensinger for det. Kistebegravelser henvises derfor vanligvis til Åssiden kirkegård eller Skoger kirkegård – seremonien kan likevel være i Tangen kirke.

Tangen kirkegård 3

Etter gravferden
I Tangen kirke minnes de døde i menigheten ved at deres navn nevnes på gudstjenesten en av de nærmeste søndagene etter gravferden. Dette skjer i tilknytning til forbønnen.

Den som nylig har mistet et nært familiemedlem, trenger et nettverk av mennesker å støtte seg på. Presten og andre av menighetens ansatte kan være til hjelp, se informasjon om sorggrupper og sorgarbeid.

Allehelgensdag
Denne dagens navn, Allehelgensdag tilsier at det dreier seg om helgener. Men det er også en minnedag for de døde. Gudstjenesten denne søndagen er preget av takk, håp og lengsel. I Tangen kirke minnes vi med navn de som er døde i løpet av det siste året.

Om Tangen kirkegård og andre gravplasser i Drammen samt tilhørende regelverk og bestemmelser, se Drammen kirkelige fellesråd sin nettside eller ta kontakt med kirkevergens kontor, telefon 32 98 91 00 eller fellesraadet@drammen.kirken.no.

Minnesamvær?
Tilbygget til Tangen kirke kan eventuelt leies til minnesamvær.