Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Skoleprosjekt i Bangladesh

Gjennom KFUK-KFUM Buskerud sitt vennskapssamarbeid med Bangladesh YWCA (=KFUK), støtter Tangen menighet et skoleprosjekt i Chittagong i Bangladesh. KFUK driver humanitært arbeid, særlig for familier – det er verdens største kvinneorganisasjon!
I Bangladesh er det skolerett, men ikke skoleplikt, skolegangen kan derfor måtte vike hvis barnet får andre oppgaver eller avstanden til skolen blir for stor. For å kunne drive gratis-skoler for barn i slumområder, bruker KFUK overskuddet av skolepengene fra betalskolene. Gratisskolene kan også bruke de samme lokalene og lærerne som betalskolenes elever. KFUK sine skoler er kjent for god kvalitet!
Skoleutfordringene er store selv om tendensen er i positiv: 60 % av befolkningen kan ikke lese og skrive, men blant barna er det motsatt: 60 % av barna i aktuell alder, kan lese og skrive!

Tangen menighet har vært involvert i både gjensidig utveksling av ungdommer og bidrag til bygging av en skole i Savar. Den forferdelige bygningskollapsen der flere tusen ble drept og skadd, skjedde i Savar. Skolen står nå ferdig i første byggetrinn. Det er tatt inn elever til betalskolen – og allerede nå klarer den lokale KFUK-avdelingen å undervise elever på gratisskolen om ettermiddagen. Savar KFUK driver nå skolen selv!

YWCAs nye skole i Savar, Bangladesh

Chittagong
Nå har vi i Tangen gått inn på et nytt skoleprosjekt. Det ligger i Chittagong, sør i Bangladesh - der det kjøres skip inn på grunna for opphugging – et svært farlig arbeid.
En av bygningene på KFUK sin betalskole, er sterkt plaget av flom og holder på å falle sammen. Chittagong KFUK må bruke overskuddet fra betalskolen til å bygge en ny og trenger hjelp til å holde i gang de to gratisskolene i slumområdene mens dette pågår.  Lokalene er i aktiv bruk; det er to eller tre «skift» med elever; når noen går hjem er det andre som begynner skoledagen. På kveldstid er det helsestasjon og voksenopplæring

Vi er mange fra Tangen og Buskerud som har fått besøke søsknene våre i Bangladesh. Vi har sett deler av et imponerende arbeid gjennom ivrige unger og engasjerte lærere i slumområdene i Chittagong. Nå trenger den lokale KFUK-avdelingen hjelp til å holde gratisskolene i gang i byggeperioden!

YWCAs skole i Chittagong, Bangladesh

Vår gode kontaktperson generalsekretær Cynthia D'Rozario og noen av elevene på YWCAs gratisskole i Chittagong.

Chittagong YWCA gratisskole

Aktive elever på en av de to YWCA gratisskolene i Chittagong, Bangladesh. Det er trangt om plassen!

Se KFUK-KFUM sin film fra Chittagong, Globalaksjonen 2012: Flere jentegrupper i Bangladesh KFUK! (Kort utgave) (Fullversjon 8 min.)

Ønsker du å støtte skoleprosjektet økonomisk? Benytt kontonummer. 3000.19.87433 Buskerud KFUK-KFUM Merk: Fra Tangen til Chittagong

Lenke til Bangladesh  YWCA sin nettside.