Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Litt om YWCA of Bangladesh (KFUK)

Bangladesh er et av verdens fattigste land. I hovedstaden Dhaka ble YWCA dannet i 1961 som et lokallag av YWCA of Pakistan. Organisasjonen skulle arbeide med utviklingsarbeid blant de fattigste. Da Bangladesh ble selvstendig i 1971, ble også YWCA of Bangladesh etablert som selvstendig, nasjonal bevegelse. I 1979 ble organisasjonen tatt opp i World YWCA.

 

På norsk er denne organisasjonen kjent som KFUK: Kristelig Forening for Unge Kvinner. I Norge er den slått sammen med KFUM, Kristelig Forening for Unge Menn.

 

Norgens KFUK-KFUM støtter YWCA sitt arbeid i Bangladesh blant annet med bygging av skoler. Bangladesh KFUK driver arbeidet gjennom 13 lokale sentre rundt om i landet, og ca 85.000 nyter godt av tjenestene deres, de aller fleste i slummen.

 

Utdanning har hele tiden vært en høyt prioritert oppgave for Bangladesh KFUK, siden analfabetismen har vært og fremdeles er, svært høy: Ca 50 % av befolkningen kan nå lese og skrive. De lokale KFUK-kontorene har siden starten drevet betalskoler for middelklassen, for å tjene penger så de kunne drive gratisskoler for barn, for unge jenter og for kvinner i slummen. I tillegg til skoler for barn og unge drives det også helsearbeid, mikrokredittgrupper og yrkesopplæring.

 

Bangladesh KFUK jobber for å:

·        Promotere fullverdige utviklingsmuligheter for kvinner og unge jenter uavhengig av klasse, tro og religion

·        Utvikle medlemskap som svarer til samfunnets stadig endrede behov i en verden i endring.

·        Forbedre livskvalitet for kvinner og barn, uavhengig av religion, for de fattigste gjennom utdanning, bevisstgjøring, yrkesopplæring og/eller arbeid.

 

Bangladesh KFUK når kvinner, unge jenter og barn gjennom følgende programmer:

·        Utdannelse, både formell og uformell

·        Lokale helseprogrammer

·        Mikrokreditgrupper

·        Ledertrening

·        Aktiviteter for ungdom

·        Juridisk og annen rådgivning

·        Kortkurs for ungdommer og voksne

·        Arbeidsplasser for kvinner, særlig systuer

 

Bangladesh 2011, mikrokreditgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver av de 13 lokale sentrene har en egen ungdomsgruppe. I alt er det rundt 500 ungdommer som er involvert i KFUK i Bangladesh som medlemmer av ungdomsgruppene. Bangladesh KFUK jobber aktivt og kontinuerlig med å fremme kvinners rettigheter. Medlemmene deltar jevnlig i kampanjer, og gjennomfører ofte seminarer og samlinger temaet.

 

Lenke til Bangladesh YWCA sin nettide