Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Baltazar barnehage

Tangen menighet driver Baltazar barnehage. Det er landets eldste menighetsbarnehage - den feiret sitt 60 års jubileum i 2014!

  • Barnehagen har en avdeling på Hedensrud, den har plass til barn fra 1 - 6 år.
  • Åpen barnehage i Tangen kirke er også en del av Baltazar barnehage. Den har åpent mandager og onsdager. Telefon Åpen barnehage: 918 54 174.

Styrer for barnehagen er Beate Lippert. Ta gjerne kontakt med henne!

 

Baltazar barnehage

Lenke til NRK sitt innslag om 60 års jubileet i 2014.