Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Prestens hjørne

Prestens hjørne er tidligere publisert i menighetsbladet for Tangen og skrives av menighetenes prester.

Det er tanker om stort og tanker om smått.

  • Svigerfamilie, av Anne Grete Listrøm, Tangen menighetsblad 1/2011
  • Bærtur og kirkegang, av Anne Grete Listrøm, Tangen menighetsblad 3/2010
  • Tiden det tar av Anne Grete Listrøm, Tangen menighetsblad 2/2010
  • Kom og spis av Anne Grete Listrøm, Tangen menighetsblad 2/2011
  • Naboer av Karoline Faber, Tangen menighetsblad 3/2011

 For å lese flere "Prestens hjørne", se side 2 i menighetsbladene.