Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Tangen

Orgelsaken

Orgelet i Tangen er fra 1952 og har vært i dårlig forfatning i flere år. I mars 2010 måtte store deler av instrumentet "legges ned" og vi mistet de viktigste stemmene i orgelet. Sommeren 2011 ble det foretatt en reparasjon av orgelet slik at det kunne vare noe lenger mens menigheten fortsatt jobber mot å anskaffe et nytt instrument. Reparasjonen er ikke å anse som en restaurering eller en generalreparasjon, men kun en forlengelse av levetid.

Professor ved Norges musikkhøgskole Bjørn F. Boysen konkluderte i sin rapport allerede i 2006 med at orgelet ikke lenger har musikalske verdier som skulle tilsi bevaring, og siden da har menigheten jobbet med innsamling av penger til orgelfondet..

 
Orgelkomitèen som jevnlig jobber i den lange prosessen mot et nytt orgel består nå av sokneprest Marit Skaar Skogesal, Harald Dahl, Kantor Anders Eidsten Dahl, Jorunn Wiik og organist Gróa Hreinsdóttir.
 
I kirkens møte med mennesker i alle livsfaser spiller musikken en stor og viktig rolle, og vi ønsker at dette også skal være av kvalitet. En forutsetning for dette er et godt og velfungerende orgel. Av erfaring fra andre kirker ser vi også at et nytt orgel ofte betyr stor oppblomstring for kirkens og lokalmiljøets kulturliv. 
 

Ønsker du å gi en gave til orgelfondet kan du benytte kontonummer 2220 15 12798 

 Orgel