Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
29.04.2018 11.00 Gudstjeneste i Tangen kirke Tangen
03.05.2018 12.15 Gudstjeneste i Åskollen bo- og servicesenter Tangen
06.05.2018 11.00 Gudstjeneste i Tangen kirke Tangen
10.05.2018 11.00 Gudstjeneste i Tangen kapell Tangen
20.05.2018 11.00 Gudstjeneste i Tangen kirke Tangen
24.05.2018 11.30 Gudstjeneste i Fjordparken Tangen
24.05.2018 12.15 Gudstjeneste i Åskollen bo- og servicesenter Tangen