Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
25.08.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
01.09.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Nordbylunden Tangen
08.09.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
15.09.2019 19.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
21.09.2019 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Tangen kirke Tangen
21.09.2019 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Tangen kirke Tangen