Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
31.03.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
07.04.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
14.04.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
18.04.2019 18.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
21.04.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
22.04.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Åskollen bo- og servicesenter Tangen