Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
16.12.2018 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
17.12.2018 19.00 Konsert Tangen kirke Tangen
20.12.2018 18.00 Konsert Tangen kirke Tangen
24.12.2018 11.00 Forenklet gudstjeneste uten nattverd Åskollen bo- og servicesenter Tangen
24.12.2018 14.30 Familiegudstjeneste Tangen kirke Tangen
24.12.2018 16.00 Familiegudstjeneste Tangen kirke Tangen
25.12.2018 12.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
01.01.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
06.01.2019 16.00 Familiegudstjeneste Tangen kirke Tangen
06.01.2019 16.45 Kulturarr. Tangen kirke Tangen