Tangen menighet

Tangen menighet
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Kontortid: Mandag kl. 9.30 - 13.00, tirsdag kl. 10.30.-13.00 
Onsdag - torsdag kl. 9.00 - 13.00
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no


Du er her: Tangen

Hva skjer?

Dato Tid Arr. Sted
20.10.2019 12.00 Gudstjeneste med nattverd Sportskapellet på heia (tverken) Tangen
27.10.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
03.11.2019 11.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen
10.11.2019 19.00 Gudstjeneste med nattverd Tangen kirke Tangen