Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Strømsø
Navn Funksjon  Telefon Mobil        
Svein A. Aasen Kantor 32 98 92 23 958 30 657 
Svein Bakkevold Leder Velferden 90581519 
Jo Inge Bolsatd Sokneprest 32 98 92 22  
Stine Westegaard Larsen Kirketjener 32 98 92 24 46 69 48 88 
Kjersti Haave Reknes Trosopplærer 32 98 9236 41 57 02 96 
Runar Reknes Kateket 32 98 9226 415 70 216 
Tonie Steffensen Diakon 32 98 92 25