Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Strømsø

Jo Inge Bolsatd


 

 


 
Navn: Jo Inge Bolsatd
Tittel: Sokneprest
Adresse
Tlf 32 98 92 22
Mobil
E-post bolstad@drammen.kirken.no
   

Oppgaver

 

Deltar i følgende grupper:

Råd utvalg Rolle
Strømsø menighetsråd Sokneprest