Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Strømsø

Kirken i Drammen starter opp et dagtilbud for asylsøkere

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

Drammen får egen daghøyskole

Etter høstferien vil Strømsø daghøyskole starte opp med plass til 15 elever fra Drammen statlige mottak. Daghøyskolen er en diakonal skole for livslyst og mestring, og er et kurs for asylsøkere som ikke har noe annet tilbud.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle menighetene i Drammen og kurset vil holde til i Strømsø menighetshus. Prosjektet har fått midler fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)og vil lønne en diakon ca. 40 % i en prosjektstilling. Det vil også være frivillige medarbeidere med, og diakonene i Drammen prosti vil være involvert på ulike måter.

Kurset går over sju uker, en dag i uka og har som mål å gi asylsøkere en meningsfull hverdag. Planen er å fortsette med nye kurs i 2017.

En daghøyskole er ikke en akkreditert høyskole etter universitets- og høyskoleloven, men en type skolekurs for personer som av ulike årsaker er hjemme på dagtid og som ønsker å lære nye ting. 

Strømsø daghøyskole ønsker å ha samarbeid med engasjerte mennesker som kan tenke seg å bli med å skape en god hverdag for asylsøkerne i Drammen, enten det er å bidra med undervisning eller praktiske oppgaver. Er du interessert, ta kontakt med prosjekt-diakon Ingeborg D. Drange på epost drange@drammen.kirken.no.