Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Du er her: Strømsø

STRØMSØMESSE

Tips en venn Info Printvennlig versjon 

25.05.2014, kl. 18.00, Strømsø kirke

Neste Strømsømesse har temaet "Hvile”.
Velkommen til en annerledes og uformell kveldsgudstjeneste med færre liturgiske ledd, flere gospel-/lovsanger, bønnevandring og nattverd. Gudstjenesten er for hele familien, og starter med kirkekaffe og vafler kl.17.30.

Prost Øystein Magelssen deltar.

Det er den siste Strømsømessen med vikarprest Lars Skagestad som vesentlig har bidratt til at vi har ”Strømsømesse”. Tusen takk for det!