Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Strømsø
 

Konfirmantopplegg 2017-18

Tips en venn Info Skriv ut 


Konfirmasjonsdag 2018
Fjell kirke: søndag 9. september
Strømsø kirke: søndag 16. september (evt lørdag 15. sept hvis vi blir mange og det er et ønske)
Vanlig praksis er at Fjell har konfirmasjon 2. søndag i september og Strømsø 3. søndag.

Informasjonsmøte
Informasjonsmøte om neste års konfirmasjon og konfirmasjonsopplegg (2018-kullet) blir onsdag 31. mai (2017) kl 1800 i Strømsø menighetshus (Knoffs gate 2 - på andre siden av gaten for Strømsø kirke).

Samarbeid
Strømsø, Fjell og Tangen samarbeider tett om konfirmanttiden. Konfirmantene tilhører hver sine menigheter og kirke de skal konfirmeres i. Der har de også sin gudstjenestepraksis. Men mye av undervisningen og annet opplegg gjør vi sammen. Noe gjør vi også sammen med Strømsgodset.

Konfirmanttid
I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. Det er en tid for å lære mer om Gud, seg selv og om andre mennesker.

Ssamlinger
Det blir samlinger ca 2 ganger i måneden. En av gangene er litt mer tradisjonell undervisning (foregår i Strømsø menighetshus etter skoletid, den andre gjør vi andre ting som fasteaksjon (gå med bøsse for kirkens nødhjelp), nattcup, osv.

7,7
Konfirmantene blir gjennom konfirmanttiden medlem i 7,7 som er en ungdomsaktivitet vi har i Strømsø menighetshus. Det betyr at de kan være med på alt som foregår der på lik linje med andre medlemmer. 

7,7 er et samarbeid mellom Strømsø, Fjell, Tangen, Strømsgodset og KFUK/M. På grunn av medlemsavgiften til KFUK/M trekker vi fra 150,- fra konfirmantavgiften som dere senere kan betale når medlemsgiro kommer. Da blir man medlem av KFUK/M i konfirmantåret. Gi beskjed dersom det skulle være et problem (da betales i stedet hele konfirmantavgiften rett til oss). For oss betyr dette samarbeidet at vi får tilgang til en del ressurser, hjelp og støtte gjennom KFUK/M som gjør konfirmantåret bedre. Konfirmanter som ikke blir med videre på aktiviteter knyttet til KFUK/M etter konfirmantåret, blir de automatisk utmeldt.

Rundt 10. juni pleier vi å ha en konfirmantfestivalhelg, 7,7-festivalen. Den munner ut i en forestilling/gudstjeneste som konfirmantene lager sammen med ungdommer i menighetene og oss voksne.

Vi skal i år også se om det kan bli mulig å være 7,7-konfirmant. Da vil man få mesteparten av konfirmanttiden og undervisning gjennom aktiviteter vi driver der. Mer om det på informasjonsmøtet.

Leir
Strømsø, Fjell og Tangen drar på Sommerleir sammen til Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. Leiren kommer til å være i overgangen juni-juli.  Dersom det av en eller annen grunn blir vanskelig for noen å delta på sommerleir, gi oss beskjed i god til, så vi kan se om vi kan ordne et alternativt opplegg.

Konfirmanter med særskilte behov
Hvis det skal være behov for tilpasset undervisning, er det bare å ta kontakt. Noen ganger går det fint å finne tilpassede løsninger i den vanlige undervisningen og andre ganger har vi egne samlinger, eks hvor ungdommer som går på Frydenhaug skole kan være sammen på tvers av menighetsgrenser.

Gudstjenester
I løpet av konfirmanttiden skal konfirmantene være med på et 8 gudstjenester. Noen er obligatoriske: Presentasjon, Lysmesse, ungdomsgudstjeneste(r), samtalegudstjeneste, konfirmasjon. I tillegg er det to gudstjenester hvor konfirmantene er med og hjelper til (i kirken de hører til). Vanligvis er det da en eller to gudstjenester igjen som de kan velge selv når (og hvor) de går på.

Hver gang konfirmantene er på en gudstjeneste fyller de ut et gudstjenesteskjema hvor de får underskrift fra presten og som de tar vare på til konfirmantåret er ferdig. Da har de både bevis og oversikt på sine gudstjenestebesøk.

Annet
I tillegg skal konfirmantene lære noe utenat (bla Fadervår, trosbekjennelsen og de 10 bud), og vi skal ha konfirmantsamtaler i starten og slutten av konfirmantåret.

Påmelding
Send gjerne en melding på epost hvis dere er interessert i konfirmasjon. Da kan vi evt følge opp hvis vi ikke finner påmelding fra dere.

Selve påmeldingen skjer på denne siden internett: https://minkirkeside.no/Drammen
Foreldre logger seg på siden med eget mobilnummer og får tilsendt en innloggingskode på sms. Dere har også mulighet til å gjøre endringer i ettertid, f. eks. registrere tilleggsopplysninger.

Det er viktig å fylle ut så korrekt og utfyllende så mulig. Vær særlig nøye slik at personnummeret blir riktig: Er man født 20. januar i 2003, skal de 6 første sifrene være 200103. Så kommer de 5 siste sifrene i personnummeret som ikke er knyttet til datoen. Det er viktig at dere også fyller ut personnr for foreldrene. Systemet vårt krever det, og hvis dere ikke oppgir det, må vi lete det opp manuelt i ettertid. Vårt system har link til folkeregisteret og dersom personnummeret blir feil, fører det bare til ekstraarbeid og tid på søk i folkeregisterets databaser, samt at vi lett kan slette opplysninger dere har skrevet inn hvis vi ikke holder tunga rett i munnen.

Legg gjerne inn bilde av konfirmanten ved påmeldingen. Send gjerne et bilde av konfirmanten m mor og far også til meg (Runar). Jeg er litt ansiktsblind men synes det er fint når jeg kan kjenne dere igjen.

Påmeldingsfrist er 15. juni, men meld gjerne på før.

Pris
Grunnprisen for konfirmantåret er kr 1000,-. Betal 850,- innen 15. oktober. Så kommer de siste 150,- på egen giro som forklart over.
Leiren blir å koste 2900,- Den kan betales innen 15. mai 2018.

Betal inn til konto 2220.14.83631 (Strømsø menighet). NB: Merk betalingen med konfirmantavgift og navnet på konfirmanten. 

Prisen ligger om lag på den nivået det har vært de siste årene. Familieøkonomi skal ikke avgjøre om noen velger konfirmasjon eller ikke. Ta derfor kontakt dersom dere trenger prisreduksjon eller ønsker å dele opp betalingen.

Konfirmantkalender er et riss av det som skjer i konfirmanttiden (med forbehold om endringer):

Mai
- 31. onsdag kl18: Informasjonsmøte
Juni:
- 15: Påmeldingsfrist
November
- Kick-off konfirmantlørdag i Fjell kirke.
- Konfirmantpresentasjon (gudstjeneste) i Fjell og Strømsø
- Første undervisningssamling i Strømsø (for Fjell/Strømsø/Tangen)
Desember
- Lysmesse (gudstjeneste) i Strømsø kirke

2018
Januar-juni
- En undervisningssamling i måneden
- Ca èn aktivitetssamling i måneden
Februar
- Nattcup i Drammenshallen (fotball, håndball, volleyball)
Mars
- Fasteaksjon. Bøsseaksjon i samarbeid med Kirkens Nødhjelp inkludert en forberedelsesdag i Tangen.
April
- Påskevandring
Juni
- 7,7 Konfirmantfestival en helg i Drammen (sove hjemme)
- Sommerleir 29. juni til 3. juli
August-september 
- Bo-hjemmehelg for de som ikke er på sommerleir
- Lederdøgn for de som har lyst til å bli ledere
- Siste innspurt
- Konfirmasjon
- Reunion
- Tilbud om lederkurs / andre kurs/aktiviteter

Ikke døpt?
Alle som ønsker det, kan delta i konfirmasjonstiden, men den som vil konfirmeres må være døpt. Er du ikke døpt, kan du døpes i løpet av konfirmasjonstiden. Gjør oss oppmerksom på det så tidlig som mulig. Den som døpes har en dåpssamtale med presten, og selve dåpen skjer i en gudstjeneste. Dåp av ungdommer i konfirmanttiden er vanlig.


Hva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonstiden avsluttes med en gudstjeneste med forbønnshandling hvor vi ber Gud om a velsigne og styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv. Hvis du vil lese mer om det å være konfirmant i Den norske kirke, gjør et besøk på www.konfirmant.no.

Har du spørsmål ta kontakt med kateket Runar Reknes på tlf: 415 70 216 eller på epost.

Sist oppdatert: 12.05.2017
Skrevet av: Runar Reknes