Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Albums gate 8, 3016 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: post.drammen@kirken.no

Kalender

Se ny kalender

Nyheter

Se nye sider

Du er her: Strømsø
 

Konfirmantopplegg 2014-15

Tips en venn Info Skriv ut 


Konfirmant 2015 logoStrømsø kirke ute - festkledte folk

Her kommer litt informasjon om opplegget for konfirmasjon i 2015 for Strømsø og Fjell. Oppdaterte avsnitt (18.12.2014) har blå overskrift.

Konfirmasjonsdag 2015
Fjell kirke: 13. september
Strømsø kirke: 20. september
Vanlig praksis er at Fjell har konfirmasjon 2. søndag i september og Strømsø 3. søndag.

Opplegg
Nytt av året er at alle menighetene på sørsiden av elven (Strømsø, Fjell, Tangen, Strømsgodset) skal ha et visst samarbeid om konfirmantopplegget og undervisningen. Konfirmantene tilhører hver sine menigheter og kirke de skal konfirmeres i, men en del av opplegget går litt på tvers:

Undervisning
En gang i måneden blir det konfirmantsamling med undervisning en ettermiddag etter skoletid i Strømsø menighetshus og kirke. Da er konfirmantene fra Strømsø, Fjell og Tangen sammen.

Aktivitet
Så skal konfirmantene være med på en aktivitet som har fått navnet 7,7 av ungdomslederne våre. Der kan man enten holde på med sang (ungdomskor), band, dans, drama, teknikk (lyd, lys eller video), media, globalgruppe, eller sportygruppe (sport og tro). Her får konfirmantene velge (så langt det går) noe som de selv kan synes er interessant å være med på. Dette vil foregå en onsdag i måneden fra kl 1700-2000.

Sommerleir
Også til neste år (2014-15) drar vi (Strømsø og Fjell) på sommerleir sammen med mange andre konfirmanter. Vi skal til Risøya tirsdag 30. juni. – søndag 5. juli (2015). Der blir vi en del av KonfCamp på Skjærgårds Music & Mission Festival (se www.sginfo.no).

Skjærgårds er en kristen ungdomsfestival som hvert år samler flere tusen til konserter, lek og moro, forkynnelse og seminarer. Her finner et glimt fra hovedfestivalen i fjor: https://www.youtube.com/watch?v=7nljO62yqIk
Fra konfirmantdelen i 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=g6sx1CCqPVM
En liten musikkvideo som ble lagd i sommer (2014) for gøy m konfirmantene:
https://www.youtube.com/watch?v=0BwkcRlucCU

Konfirmantene bor på et eget campområde på øya. Vi som kommer fra Strømsø og Fjell vil i tillegg ha vår egen lille teltleir innenfor dette området hvor vi bor sammen . Vi blir ca en voksen leder per hver 10. konfirmant + eldre ungdommer som har erfaring som leder på leir.

Basic
Det er ikke sikkert alle kan eller ønsker å være med på sommerleiren. Derfor tilbyr vi et alternativt opplegg som vi kaller Basic.
Festivalkonfirmanter og Basic følger det samme opplegget bortsett fra leirene. Basic har to helger i vårsemesteret.
Den første helgen skal vi være med Strømsgodset på deres kickoffhelg på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden 23.-25 januar.
Den andre helgen vil konfirmantene bo hjemme, men møtes på dag- og kveldstid.

De som skal på sommerleir (Festival-konfirmant), kan også være med til Gulsrud mot å betale 500,- får å dekke overnatting og mat.

Konfirmanter med særskilte behov
Ta kontakt hvis dere har en konfirmant som kan trenge en særskilt tilpasset undervisning. Vi har tilpasset opplegg for ungdommer med psykisk funksjonshemming og vår kirke og våre undervisningslokaler ligger rett ved Frydenhaug skole (i alle fall enn så lenge). Ofte er det flere konfirmanter ulike menigheter hvor man kan gå sammen og lage en liten gruppe.

Gudstjenester
I løpet av konfirmanttiden skal konfirmantene være med på et visst antall gudstjenester. Noen er obligatoriske: Presentasjon, Lysmesse, ungdomsgudstjeneste(r), samtalegudstjeneste, konfirmasjon. I tillegg får de to gudstjenester hvor de er med og hjelper til (i kirken de hører til). Vanligvis er det da en eller to gudstjenester igjen som de kan velge selv når (og hvor) de går på.

Hver gang konfirmantene er på en gudstjeneste fyller de ut et gudstjenesteskjema.

IMGP2096Annet
I tillegg blir det nattcup, konfirmantene skal lære noe utenat (bla Fadervår) og vi skal ha konfirmantsamtaler i starten og slutten av konfirmantåret.

Påmelding
Påmelding:
Strømsø: http://drammen.kirkene.net/index.phtml?pid=10042
Fjell: http://drammen.kirkene.net/index.phtml?pid=10039

Påmeldingsfristen var 13. juni 2014 for konfirmasjon i 2015. Eventuelle etternølere bes ta kontakt så raskt som mulig.

Fint om dere også
- sender en epost til kateket Runar Reknes (se kontaktinfo) om at dere er interessert i konfirmasjon. Det kan oppstå feil i påmeldingen og det er fint å få en liste så tidlig som mulig og vi kan sende påminnelser (eks om påmeldingfrist og informasjonsmøtet i juni).
- ber om å få bli medlem av facebookgruppa for konfirmasjon 2015 i Strømsø og Fjell (for dere som er på Facebook).

Mer om påmelding
Det er viktig å fylle ut så korrekt og utfyllende så mulig. Vær eks nøye slik at personnummeret blir riktig. Vårt system har link til folkeregisteret og dersom personnummeret blir feil, fører det bare til ekstraarbeid og tid på søk i folkeregisterets databaser.

Send gjerne en epost med bilde av konfirmanten eller hele familien ;), så kan vi lære oss navn og ansikter.

Konfirmantavgift
Grunnavgiften på konfirmasjonstiden er 1000,- Betalingsfrist 29. desember. Hvis det er vanskelig se nedenfor.

De som skal være med på Sommerleir betaler i tillegg 2345,- innen 20. januar. Vi må betale for de konfirmantene vi melder på til sommerleiren (vår frist er 31. januar), derfor må vi ha økonomisk ryggdekning for alle vi melder på. Betalingen er derfor bekreftelse fra dere på at konfirmanten skal være med på sommerleiren.
Prisen for leiren er dessverre gått opp i år, så dette er prisen vi må betale videre. I tillegg må vi betale for lederne som må følge med.

De som ønsker å være med på Gulsrud i tillegg til Sommerleiren betaler i tillegg kr 500,- som går til å dekke overnatting og mat. Fint om det også kan betales innen 20. januar.

Dere betaler inn til konto 2220.14.83631 (Strømsø menighet). NB: Merk betalingene med konfirmantavgift og navnet på konfirmanten.

Hvis noen trenger utsatte frister eller å få delt opp beløpet, eller dere trenger redusert avgift av økonomiske årsaker, ta kontakt.

Ikke døpt?
Alle som ønsker det, kan delta i konfirmasjonstiden, men den som vil konfirmeres må være døpt. Er du ikke døpt, kan du døpes i løpet av konfirmasjonstiden. Gjør oss oppmerksom på det så tidlig som mulig. Den som døpes har en dåpssamtale med presten, og selve dåpen skjer i en gudsteneste. Dåp av ungdommer i konfirmanttiden er vanlig og skjer stadig oftere.

Hvis du vil lese mer om det å være konfirmant i Den norske kirke generelt, ta et besøk på www.konfirmant.no.
 
Har du spørsmål ta kontakt med kateket Runar Reknes på tlf: 32 98 92 26 / 415 70 216 eller på epost.


 

Sist oppdatert: 18.12.2014
Skrevet av: Runar Reknes