Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: stromso@drammen.kirken.no

Du er her: Strømsø

Råd og utvalg

Navn Medlemmer Beskrivelse
Menighetshusets styre 4
Strømsø menighetsråd 14 Strømsø menighetsråd har som oppgave "å nære og...