Strømsø menighet

Strømsø menighet
Besøksadresse: Knoffs gate 2, 3044 Drammen
Postadresse: Bragernes Torg 6, 3017 Drammen
Telefon: 32 98 91 00
E-post: stromso@drammen.kirken.no

Du er her: Strømsø

Velkomstsenteret

Daghøyskolen har byttet navn til Velkomstsenteret

Velkomstsenteret har åpent hver onsdag i Strømsø menighetshus fra kl.11 - 15.

Målgruppen er asylsøkere i Drammen og vi har undervisning, norsktrening og lunsj.

Kontaktinfo: Ingeborg Drange tlf 900 88 407 / epost: drange@drammen.kirken.no

 

HØSTEN 2016

Denne høsten har Den norske kirken i Drammen fått prosjektmidler fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) til å gjennomføre et kurs for asylsøkere som kalles for daghøyskole. I løpet av 7 uker har til sammen 17 asylsøkere vært innom daghøyskolen hver onsdag i Strømsø menighetshus. Av disse var det 6 som fullførte kurset (med max 10 % fravær).

daghøyskole,avslutning

En diakon ansatt i prosjektstilling og 4 medarbeidere har stått på og organisert kurset i tett samarbeid med diakonene i menighetene i Drammen. De har også vært innom og undervist i ulike emner og tatt imot elever i en liten arbeidspraksis. Vi har fått god tilbakemelding fra menighetene om at det fungerte fint å ha elever i praksis, og elevene virket også glade for å få bli med og hjelpe til. Flere ønsker å bli med videre i det samme tiltaket eller annet frivillig arbeid.

Flere av elevene har også deltatt på andre arrangementer i menighetene (gudstjenester, konserter, eldres hyggestund, juletrefest m.m) noe som viser de er glad for å bli invitert med i felleskap med andre. Medarbeiderne har synes dette har vært kjekt og meningsfullt å delta på og deres innsats har bidratt til det vi kan kalle Hverdagsintegrering.

 Vi opplever at prosjektet har vært vellykket og satser på å søke om nye midler for å drive daghøyskolen videre, med et nytt kurs til våren.

daghøyskolen,elever

 

 afganskmat

Elevene hadde lyst å bidra med noe –flere lagde mat fra sitt hjemland og vi fikk nyte deilig varm lunsj.

Skrevet av prosjekt-diakon Ingeborg D. Drange